A片

A片|A片 [A piàn] adult movie pornography

Chinese-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • 片言折獄 — (片言折獄, 片言折狱) 1.謂只聽一方面的訴詞即可判決獄訟。 形容聽獄者能取信於人, 人不敢欺。 語出《論語‧顏淵》: “片言可以折獄者, 其 由 也與?” 何晏 集解引 孔安國 曰: “片猶偏也。 聽訟必須兩辭以定是非, 偏信一言以折獄者, 惟 子路 可。” 劉寶楠 正義: “言人既信 子路 , 自不敢欺。 故雖片言必是直理, 即可令依此斷獄也。”一說, 只須簡短數語即可了決獄訟。 朱熹 集注: “片言, 半言;折, 斷也。 子路 忠信明決, 故言出而人信服之,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 片言折狱 — (片言折獄, 片言折狱) 1.謂只聽一方面的訴詞即可判決獄訟。 形容聽獄者能取信於人, 人不敢欺。 語出《論語‧顏淵》: “片言可以折獄者, 其 由 也與?” 何晏 集解引 孔安國 曰: “片猶偏也。 聽訟必須兩辭以定是非, 偏信一言以折獄者, 惟 子路 可。” 劉寶楠 正義: “言人既信 子路 , 自不敢欺。 故雖片言必是直理, 即可令依此斷獄也。”一說, 只須簡短數語即可了決獄訟。 朱熹 集注: “片言, 半言;折, 斷也。 子路 忠信明決, 故言出而人信服之,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 片時 — (片時, 片时) 片刻。 隋 江總 《閨怨篇》: “願君關山及早度, 念妾桃李片時妍。” 宋 王茂孫 《高陽臺》詞: “片時千里 江 南路, 被東風誤引, 還近陽臺。” 《水滸傳》第四四回: “煩請二位義士同往小寨相會片時。” 郭沫若 《洪波曲》第十章三: “休息片時, 朱潔夫 趕來, 言 謝仁釗 來電話。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 片时 — (片時, 片时) 片刻。 隋 江總 《閨怨篇》: “願君關山及早度, 念妾桃李片時妍。” 宋 王茂孫 《高陽臺》詞: “片時千里 江 南路, 被東風誤引, 還近陽臺。” 《水滸傳》第四四回: “煩請二位義士同往小寨相會片時。” 郭沫若 《洪波曲》第十章三: “休息片時, 朱潔夫 趕來, 言 謝仁釗 來電話。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 片紙 — (片紙, 片纸) 1.一小張紙。 唐 段成式 《酉陽雜俎‧壺史》: “帖月於壁上如片紙耳。” 《宋史‧汪若海傳》: “ 高宗 嘗以片紙書 若海 名諭 張浚 曰: ‘似此人材, 卿宜收拾。 ’” 2.指簡短的文字。 晉 干寶 《進<搜神記>表》: “片紙殘行, 事事各異。” 清 李漁 《閑情偶寄‧詞曲上‧音律》: “詞家繩墨, 只在譜韻二書, 合譜合韻, 方可言才, 不則八斗難充升合, 五車不敵片紙。” 3.指便條。 宋 何薳 《春渚紀聞‧姚麟奏對》: “ 麟 對曰: 臣職掌禁旅,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 片纸 — (片紙, 片纸) 1.一小張紙。 唐 段成式 《酉陽雜俎‧壺史》: “帖月於壁上如片紙耳。” 《宋史‧汪若海傳》: “ 高宗 嘗以片紙書 若海 名諭 張浚 曰: ‘似此人材, 卿宜收拾。 ’” 2.指簡短的文字。 晉 干寶 《進<搜神記>表》: “片紙殘行, 事事各異。” 清 李漁 《閑情偶寄‧詞曲上‧音律》: “詞家繩墨, 只在譜韻二書, 合譜合韻, 方可言才, 不則八斗難充升合, 五車不敵片紙。” 3.指便條。 宋 何薳 《春渚紀聞‧姚麟奏對》: “ 麟 對曰: 臣職掌禁旅,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 片紙隻字 — (片紙隻字, 片纸只字) 猶片言隻字。 《初刻拍案驚奇》卷二五: “得其片紙隻字者, 重如拱璧。” 清 和邦額 《夜譚隨錄‧邱生》: “凡有 王氏 玉章印記者, 無論 江 楚 之遠, 川 廣 之遙, 雖片紙隻字, 亦能立質千萬。” 丁玲 《“牛棚”小品》第三章: “她識不得幾個字, 卻要把我寫的片紙隻字, 翻來撿去, 還叫我念給她聽。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 片纸只字 — (片紙隻字, 片纸只字) 猶片言隻字。 《初刻拍案驚奇》卷二五: “得其片紙隻字者, 重如拱璧。” 清 和邦額 《夜譚隨錄‧邱生》: “凡有 王氏 玉章印記者, 無論 江 楚 之遠, 川 廣 之遙, 雖片紙隻字, 亦能立質千萬。” 丁玲 《“牛棚”小品》第三章: “她識不得幾個字, 卻要把我寫的片紙隻字, 翻來撿去, 還叫我念給她聽。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 片言隻字 — (片言隻字, 片言只字) 少量的文字。 晉 陸機 《謝平原內史表》: “片言隻字, 不關其間;事蹤筆跡, 皆可推校。” 金 元好問 《跋蘇黃帖》: “ 蘇 黃 翰墨, 片言隻字, 皆未名之寶。” 清 錢謙益 《注杜詩略例》: “其無可援據, 則穿鑿其詩之片言隻字而曲為之說, 其亦近於愚矣。” 陳登科 蕭馬 《破壁記》第五章: “ 昔霽 寫信給媽媽, 沒有片言隻字的回信。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 片言只字 — (片言隻字, 片言只字) 少量的文字。 晉 陸機 《謝平原內史表》: “片言隻字, 不關其間;事蹤筆跡, 皆可推校。” 金 元好問 《跋蘇黃帖》: “ 蘇 黃 翰墨, 片言隻字, 皆未名之寶。” 清 錢謙益 《注杜詩略例》: “其無可援據, 則穿鑿其詩之片言隻字而曲為之說, 其亦近於愚矣。” 陳登科 蕭馬 《破壁記》第五章: “ 昔霽 寫信給媽媽, 沒有片言隻字的回信。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 片言隻語 — (片言隻語, 片言只语) 同“片言隻字”。 1. 明 袁宗道 《李卓吾》: “讀翁片言隻語, 輒精神百倍。” 胡采 《<風雪之夜>序》: “雖係片言隻語, 卻記下了我最初的一些真實的感受。”如: 他突然昏死去了, 連片言隻語也未留下。 2.指少量的幾句話語。 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.